Društvo Vesti

Redovne isplate iz budžeta grada Leskovca

U okviru redovnih isplata iz budžeta grada Leskovca danas je za servisiranje troškova u oblasti obrazovanja izdvojeno 5.111.103 dinara, dok je za troškove Sportsko rekreativnog centra Dubočica isplaćeno 1.006.876,58 dinara.

Takođe, za oblast socijalne zaštite danas je isplaćeno 1.212.687,62 dinara, u okviru kojih je 503.352,73 dinara namenjenih Centru za socijalni rad za uslugu prevoza dece ometene u razvoju i njihovih pratilaca (roditelja ili staratelja). Ovu uslugu koristi oko sto korisnika sa teritorije grada Leskovca i za nju se na godišnjem nivou izdvaja 4,5 miliona dinara.

I pored redovnog izmirivanja svih obaveza, na računu grada Leskovca nalazi se iznos od 793.652.125,24 dinara, navodi se u saopštenju.