COVID-19 Srbija Vesti

REM: Mediji da izveštavaju brzo, istinito, objektivno

U skladu sa odlukom o proglašenju vanrednog stanja zbog opasnosti širenja zarazne bolesti COVID-19, Savet Regulatornog tela za elektronske medije upozorava sve pružaoce medijskih usluga u Srbiji da je svaki pružalac medijske usluge dužan da hitno prenese saopštenja organa javne vlasti koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine.

REM u saopštenju se navodi da su pružaoci medijske usluge dužni da u izveštavanju obezbede slobodno, istinito, objektivno, potpuno i pravovremeno informisanje, a da naročito i odgovorno povedu računa o sprečavanju širenja dezinformacija, posebno onih u vezi sa pitanjima javnog zdravlja.