Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja Vesti

SBR "GEJZER" iz Sijarinske banje "Firma od poverenja"

Projekat ”Firma od poverenja” je razvila i usavršila, početkom 2013. godine, firma CBOK Sp. z.o.o. sa sedištem u Poljskoj.

Cilj projekta je da potencijalnim korisnicima omogući pristup širokom krugu firmi, koje odlikuje visok kvalitet usluga, kao i usvajanje pravila poslovnog bontona. Firme, koje poseduju sertifikat ”Firma od poverenja”, odlikuje, pored korektnosti u pružanju usluga i dobra reputacija kod korisnika i poslovnih saradnika. Korišćenjem modernih rešenja u oblasti telekomunikacija, firma uspeva da proširi sferu svog delovanja i time obezbedi dobre i sigurne uslove za rad svojih zaposlenih.

Istraživanje ima za cilj da utvrdi da li o datoj firmi postoje negativni komentari na Internetu. Prva etapa se sastoji od odabira grupe za istraživanje. Grupu za istraživanje čine sve firme i kompanije, koje obavljaju svoju delatnost na teritoriji određene države. U tu svrhu proverava se da li su na mreži dostupni negativni komentari napisani od strane korisnika ili poslovnih saradnika firme. Kako provera svih firmi i kompanija na teritoriji određene države iziskuje dosta vremena, stručnjaci kompanije SVOK razvili su specijalan softver, koji vrši odabir firmi, koje zaslužuju (zahvaljujući svojoj dobroj reputaciji) priznanje projekta ”Firma od poverenja”. Pomenuti softver vrši selekciju na bazi tzv. ”Koeficijenta mišljenja”.

Za odličnu reputaciju i doslednost u radu, ovaj prestižni sertifikat od ove godine krasi prostorije Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gejzer“ iz Sijarinske Banje, mišljenje je „Centra za istraživanje mišljenja klijenata D.O.O.“ iz Beograda.