Leskovac Vesti

Stručna praksa za 64 mlada lica

Podela ugovora mladima o obavljanju stručne prakse u okviru Lokalnog akcionog plana zaposljavanja upriličena je u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju.

Reč je o dva programa, kojima je obuhvaćeno 64 mladih i to stručna praksa za diplomce sa prosečnom ocenom studiranja preko devet i stručna praksa koja nije ograničena visinom proseka studiranja, kojom su obuhvaćeni mladi sa završenom srednjom i visokom školom i fakultetom. Prvim programom obuhvaćeno je šestoro mladih a drugim programom 58 mladih lica. Svi oni će stručnu praksu obavljati kod 26 poslodavaca a za sprovođenje oba programa grad Leskovac je opredelio 14 miliona dinara.

Sa radom počinju u ponedeljak 27.marta a sreću za prvo radno iskustvo poželeo im je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

„Želimo da vam omogućimo da steknete potrebno radno iskustvo kao i da primenite stečeno terensko znanje u nekom realnom radnom okruženju. Od vas se očekuje da izvršavate određene zadatke u okvirima uobičajnog rada, da budete vredni i da date svoj maksimum jer ste vi naša budućnost“ – kazao je dr Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca.

Programi koji se realizuju uz tehničku podršku NSZ deo su Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje od 2013.godine. Od tada do danas je zahvaljujući njihovoj realizaciji omogućeno da stručnu praksu obavi preko 160 mladih ljudi za šta je iz gradske kase izdvojeno preko 40 miliona dinara.

Cvetanović je ovom prilikom rekao da se i u ovoj godini planira realizacija oba programa stručne prakse za šta grad Leskovac planira 10 miliona dinara.