Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Tradicija 549. herojske brigade

Danas se navršavaju 22 godine od kada su 549. mtbr i njeni pripadnici od strane predsednika SRJ odlikovani Ordenom narodnog heroja. Orden je u kasarni “Jablanica” u Leskovcu tada uručio načelnik Generalštaba VJ general Nebojša Pavković, a u ime 549. motorizovane brigade i boraca, vojnika primio tada pukovnik Božidar Delić.
U to ime, danas je general u penziji Božidar Delić obišao 3. centar za obuku VS inače naslednika 549. Herojske motorizovane brigade i njene pripadnike, među kojima ima i veterana – učesnika iz toga vremena.
Na tekovinama 549. mtbr februara 2021.godine oformljeno je udruženje Herojska 549. mtbr “Car Dušan Silni” koja okuplja sve njene veterane – borce, vojnike, ranjenike i porodice poginulih boraca koji su položili svoj život na oltar otadžbine u zoni odgovornosti 549. mtbr na Kosmetu.

U sklopu posete organizovan je sastanak sa delegatima udruženja Sašom Stevčićem, Aleksandrom Žarkovićem iz Leskovca i Dejanom Petrovićem iz Vlasotinca, na kojem su utvrđeni zadaci i smernice za dalji rad udruženja radi okupljanja svih boraca,vojnih invalida i porodica poginulih.
U sastav delegata udruženja kao počasni član je izabran Novica, otac poginulog borca, našeg heroja Bojana Stankovića iz sela Nakrivanj, koji je poginuo 1999. godine prilikom “tepih bombardovanja” položaja pripadnika Vojske Jugoslavije na Paštriku, u reonu zaseoka Šeh Mahala. Tom prilikom je poginulo 18 boraca i iz stroja izbačeno još 118 pripadnika te brigade. Njegov otac,starina Novica Stanković čvrstog srca i sa ponosom nosi majicu udruženja Heojska 549 mtbr “Car Dušan Silni” i učestvuje u daljem radu udruženja kao primer mladiđim generacijama.
General Delić se obratio prisutnima i rekao da je došao prvenstveno da obiđe porodice poginulih, ranjene i veterane-borce, učesnike rata.