Medveđa Vesti

U Medveđi održana konstitutivna sednica Skupštine opštine

Skupština opštine Medveđa verifikovala je 23 mandata odbornika, od ukupno 25, koji će u novom sazivu vršiti zakonodavnu vlast u Medveđi. Na danas održanoj sednici Skupštine prisustvovao je 21 odbornik liste Srpska napredna stranka “Aleksandar Vučić – Medveđa ne sme da stane“ i 2 odbornika Demokratska partija – Za Medveđu – Femija Bejić. Dva odbornika liste „Aleksandar Vučić – Medvedja ne sme da stane“, danas su bila opravdano odsutna. Sednicom je predsedavao Kosta Dimitrijević, najstariji odbornik u ovom sazivu, sa liste “Aleksandar Vučić – Medveđa ne sme da stane” a pomomagao mu je Marko Marinković, najmlađi odbornik sa iste liste.

Foto: ICJ – Stanko Milošević, predsednik SO Medvedja

Odbornici su se zakleli da će svoju dužnost obavljati savesno i odgovorno, u korist građana opštine Medveđa. Nakon položene zakletve, na predlog većinske grupe odbornika, tajnim glasanjem za predsednika Skupštine opštine izabran je Stanko Milošević, koji je i u prošlom mandatu obavljao ovu funkciju. Funkciju zamenika predsednika Skupštine opštine Medveđa vršiće Ivana Nikolić, dosadašnja pomoćnica predsednika opštine.

ICJ- Ivana Nikolić, zamenik predsednika SO Medveđa

Za sekretara Skupštine opštine Medveđa postavljen je Miroslav Stanković iz Medveđe, koji je i do sada vršio ovu fuknciju.

infocentarjug.rs radiomedvedja.rs