Društvo Jablanički okrug Leskovac Vesti

Predstavljeni rezultati rada Policijske uprave Leskovac za 2023. godinu (VIDEO)

U Policijskoj upravi Leskovac danas je održana konferencija za novinare na kojoj je načelnik, Tomislav Ilić, zajedno sa svojim saradnicima, portparolom Marijom Sokolović i zamenikom komandira saobraćajne policijske ispostave Andrijom Stojanović, izneo podatke o rezultatu rada policije u periodu januar – decembar 2023. godine. 

ICJ – PU Leskovac

U oblasti suzbijanja kriminala ispoljene su pozitivne tendencije. Izveštajni period karakteriše neznatno povećanje ukupnog broja krivičnih dela za 21 delo 1311 (1290) krivičnih dela. Što se tiče opšteg kriminala , broj krivičnih dela je smanjen za 0, 58 % odnosno za 8 dela dok je u 2023. godini povećan broj otkrivenih krivičnih dela iz oblasti privrednog kriminala 73 (63), ekološkog kriminala 45 (39) i krivičnih dela visokotehnološkog kriminala 21 (8). Procenat rasvetljavanja ukupnog broja krivičnih dela sa nepoznatim izvršiocem je veći u odnosu na 2022. godinu i iznosi 72,13% (71,99%). Procenat rasvetljavanja krivičnih dela opšteg kriminala je takođe veći u odnosu na 2022. godinu i iznosi 71,92% (71,58%). Broj izvršioca uhvaćenih na delu veći je za 61 izvršioca u odnosu na 2022. godinu i iznosi 109 (48). Policijski službenici Policijske uprave Leskovac primenili su meru policijskog hapšenja prema 75 (27) lica, dok je mera zadržavanja primenjena prema 67 (22) lica. U izveštajnom periodu broj krivičnih dela protiv života i tela 55 (59) je manji za 4 krivična dela ili 6,78%. U toku 2023 godine nije bilo krivičnog dela ubistvo, dok su registrovana 2 krivična dela ubistvo u pokušaju. Jedno krivično delo teško ubistvo pripada grupi porodičnih ubistava.

Broj krivičnih dela nasilje u porodici je manji za 9 krivičnih dela ili 16,07%. U toku 2023. godine realizovano je 216 zaplena opojnih droga, što predstavlja povećanje za 10 zaplena ili 4,85%. Podneto je 167 krivičnih prijava odnosno 56,07% više u odnosu na izveštajnu 2022. godinu i to protiv 152 izvršioca od čega su 12 maloletnici. Broj izvršioca uhvaćenih na delu 98 je veći za 60 u odnosu na 2022. godinu.

Strukturu dela čine: 7 krivičnih dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, i 160 krivičnih dela Neovlašćeno držanje opojnih droga i takođe u izveštajnom periodu pronađen je jedan veći zasad marihuane, jedna improvizovana sušara kao i laboratorija u Lebanu.

ICJ – Ilić, Sokolović, Stojanović

U 2023. godini otkriven je znatan broj krivičnih dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Tom prilikom oduzet je: jedan ručni raketni bacač, više pištolja, automatska puška, tri ručne bombe, kao i više stotina pištoljskih i puščanih metaka različitog kalibra i zadržano 11 lica.

Što se tiče privrednog kriminala u izveštajnoj godini povećan je broj otkrivenih krivičnih dela. Nadležnim tužilaštvima podneto je 67 krivičnih prijava, protiv 66 izvršioca zbog otkrivenih 73 krivičnih dela iz ove oblasti kriminala.

Na području Policijske uprave Leskovac u 2023. godini povećan je broj otkrivenih krivičnih dela i registrovano je 21 krivično delo iz oblasti visokotehnološkog kriminala, što predstavlja povećanje od 13 krivičnih dela ili 162,50%.

Takođe, povećan je i broj otkrivenih krivičnih dela ekološkog kriminala u odnosu na prethodnu 2022. godinu je veći za 6 krivičnih dela 45 ili 15,38%. Strukturu dela čine: dva krivična dela Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine, 9 krivičnih dela Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, 4 krivična dela ubijanje i zlostavljanje životinja, 27 krivičnih dela šumska krađa, 2 krivična dela nezakonit lov i jedno krivično delo nezakonit ribolov.

U oblasti javnog reda i mira u izveštajnom periodu ostvareno je povoljno stanje. Došlo je do smanjenja broja izvršenih prekršaja i nisu registrovani teži oblici narušavanja javnog reda. Broj prekršaja protiv JRM je 483 i manji je u odnosu na prethodnu godinu za 6 prekršaja ili 1,23%.

Krajem avgusta meseca počeo je sa radom i gradski stadion „Dubočica“ u Leskovcu, tako da je u tom periodu povećan broj sportskih manifestacija. Od otvaranja stadiona pored 10 utakmica domaćeg tima, odigrano je i 5 međunarodnih utakmica koje su proglašene sportskim priredbama visokog rizika , samim tim povećano je i angažovanje policije oko obezbeđenja sportskih priredbi i tom prilikom nije bilo bezbednosno interesantnih događaja.

U toku 2023/2022 godine na teritoriji PU Leskovac u vezi sa izgredima navijača pre, za vreme i nakon održavanja sportskih priredbi nije bilo evidentiranih krivičnih dela Nasilničko ponašanje na sportskim priredbama, dok je evidentirano ukupno 20 prekršaja. U 2023. godini je registrovano 1256 javnih okupljanja sa 349401 učesnika što predstavlja povećanje za 80 javnih okupljanja u odnosu na prethodnu 2022. godinu ili 6,8%.

U toku letnjih meseci izvršena je analiza angažovanja pripadnika policije u školama, održani su sastanci sa predstavnicima svih škola i izvršena bezbednosna procena tako da su stvoreni povoljni uslovi za početak nove školske godine. Na području škola i neposredne okoline u školskoj 2022/2023 registrovano je manje bezbednosnih događaja u odnosu na prethodnu godinu 165 (176) i to: 27 (37) krivična dela, 3 (3) prekršaj i 135 (136) ostalih događaja.

Rad policije u izveštajnoj godini usmeravan je kako na sprečavanju vršenja krivičnih dela i blagovremenom i adekvatnom postupanju nakon izvršenja, tako i na sprečavanju i suzbijanju prekršaja protiv javnog reda i drugih prekršaja sa elementima nasilja u školama i u njihovoj blizini.

Na području Kopnene zone bezbednosti, ostvareno je povoljno stanje bezbednosti. Registrovano je 5 krivičnih dela i podneto 4 krivične prijave. Što se tiče javnog reda i mira u KZB-u nije bilo izvršenih prekršaja, a takođe nisu bile registrovane ni saobraćajne nezgode.

Posmatrajući ukupan broj saobraćajnih nezgoda u 2023. godini stanje je povoljnije. Registrovana je ukupno 451 (447) saobraćajna nezgoda, od čega je 273 (274) saobraćajnih nezgoda sa povređenim licima. Broj povređenih lica u posmatranom periodu u odnosu na 2022.godinu, je manji za 9,95 %, odnosno u 2023. godini je povređeno 371 lice dok je u 2022. godini ukupno povređeno 412 lica. Analizirajući broj poginulih lica, dolazimo do zaključka da je stanje identično 16 (16). Najugroženija kategorija učesnika u saobraćajnim nezgodama 2023. godine, su bili vozači 184 i putnici 119. Ostvarena aktivnost na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja u saobraćaju u 2023. godini 22881 (26215) je manja za 3334 prekršaja ili za 12,72% u odnosu na izveštajnu 2022. godinu.

U skladu sa raspoloživim ljudstvom pojačan je rad uniformisane policije na terenu, u pozorničkoj i patrolnoj delatnosti, kao i pripadnika OKP u noćnim časovima.
Pojačano je prisustvo na terenu kombinovanog sastava saobraćajne policije i policije opšte nadležnosti, radi poboljšanja stanja bezbednosti saobraćaja na celom području PU.

infocentarjug.rs radiomedvedja.rs