Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

U ponedeljak suzbijanje larvi komaraca zamagljivanjem na teritoriji grada Leskovca

Gradska uprava grada Leskovca, Odeljenje za zaštitu životne sredine obaveštava građane i Pčelarska društva da će se vršiti suzbijanje larvi komaraca stajaćih voda, kanala i bara i suzbijanje odraslih formi komaraca zamagljivanjem, po utvrđenoj maršruti, a u okviru Akcije sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada Leskovca.

Tretman suzbijanja larvi komaraca vrši će se dana 11.07.2022.godine sa početkom u 08:00 časova.

Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca će se vršiti dana 11.07.2022. godine sa početkom u 18:00 časova.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova ili drugih nepredviđenih okolnosti, Akcija će biti odložena.