Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Pčinjski okrug Vesti

U Regionalnoj privrednoj komori Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga održan sastanak Parlamenta privrednika

Leskovac – U Regionalnoj privrednoj komori Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga danas je organizovan tematski sastanak Parlamenta privrednika na temu „Nedostatak radne snage“. Podatke o stanju radne snage na teritoriji Jablaničkog okruga i Pčinjskog upravnog okruga sa projekcijom za naredni period izneo je mr Goran Jović, direktor Regionalne privredne komore, dok je o neformalnim oblicima obrazovanja i dualnom obrazovanju kao modelu za prevazilaženje problema nedostatka kvalifikovane radne snage govorila Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS.

Na ovom skupu iznet je podatak da je u proteklih pet godina, broj učenika u srednjim stručnim školama koje primenjuju model dualnog obrazovanja uvećan za deset puta – sa 400 na 4.500 đaka, koji se školuju za 33 različita zanimanja, od kojih se na području Jablaničkog i Pčinjskog okruga primenjuje 10, dok se broj škola koje su se uključile u ovaj model obrazovanja, povećao pet puta, sa 16 na 80, a broj kompanija kao strateških partnera 15 puta, sa 40 na 600, od kojih se 21 nalazi na našem području.

Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualmo obrazovanje Privredne komore Srbije istakla je da dualni obrazovni model sa jedne strane može da reši nedostatak kadrova u privredi, a sa druge da spreči odlazak iz zemlje. Ona je naglasila da su najdeficitirnija zanimanja u tekstilnoj, prehrambenoj i metalskoj struci.

Pored dualnog obrazovanja,još jedna tema o kojoj se na današnjem sastanku govorilo su i različiti oblici neformalnog obrazovanja i  o kraćim ciklusima obuke za brze i hitne potrebe privrednika za kadrovima.

Predsednik Regionalne privredne komore Jablaničkog i Pčinjskog okruga Goran Jović, ovom prilikom istakao je da podaci Nacionalne službe za zapošljavanje ne mogu predstavljati realnu sliku jer, kako je naglasio, mnoga lica koja se nalaze na evidenciji nisu osposobljena za nove mašine i tehnologije i potpuno drugačiji proces rada od onog koji je bio kada su se ta lica školovala i obučavala za rad. To je, pored velikog talasa migracija radnika problem sa kojim se suočava privreda u Srbiji, zaključeno je na današnjem sastanku.

Na ovoj sednici dvadeset i jedna kompanija dobila je potvde o ispunjenosti učenja učenika kroz rad, dok još sedam njih na području juga Srbije čeka potpunu akreditaciju za uključivanje u ovaj proces.

 

(Info centar juga)