Društvo Leskovac Vesti

Danas u Leskovcu akcija besplatnih lekarskih pregleda

U Opštoj bolnici Leskovac i Domu zdravlja Leskovac danas 28. oktobra u sklopu besplatnih preventivnih pregleda predviđeni su radiološki i laboratorijski pregledi.

 

Radiološki pregledi obuhvatiće ultrazvuk abdomena i mamografiju, a laboratorijski pregledi holesterol i trigliceridi, koji će se raditi u Službama radiologije i laboratorije Opšte bolnice i Doma zdravlja.

Mole se pacijentkinje koje su skorije radile mamografiju a da nije prošlo bar dve godine od poslednjeg snimka, da nije poželjno  da ponavljaju snimanje.