Vesti

EU PRO Plus u Lebanu rekonstruiše centar za decu sa smetnjama u razvoju „Sunce“

Uz podršku Evropske unije (EU) preko programa EU PRO Plus, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije, u Lebanu će biti uspostavljen dnevni centar za decu sa smetnjama u razvoju „Sunce“, kako bi se obezbedilo pružanje socijalnih usluga kao i adekvatni uslovi za boravak skoro 50 dece i mladih korisnik.

Radovi koje EU finansira sa 162.000 evra podrazumevaju celokupnu rekonstrukciju i dogradnju postojećeg objekta, koji će biti opremljen nameštajem, kuhinjskim i sanitarnim elementima u skladu sa standardima koji su propisani za funkcionisanje dnevnog centra. U partnerstvu sa Udruženjem građana Građanski Savet opštine Bojnik i Centrom za socijalni rad opštine Lebane, usluga dnevnog boravka za decu i mlade sa smetnjama u razvoju biće licencirana a izabraće se i pružalac usluga.

Lebane dobija dnevni centar za decu sa smetnjama u razvoju zahvaljujući EU podršci

 

Privode se kraju radovi na izgradnji dnevnog centra za decu sa smetnjama u razvoju „Sunce“ u Lebanu