Srbija Vesti

Ispiti za zaposlene u inspekciji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave saopštilo je da su zaposleni koji do 29. aprila 2015. godine nisu imali najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora u obavezi da polažu ispite za inspektore kako bi i dalje nesmetano mogli da obavljaju ove poslove.

Poziv se odnosi na inspektore na svim nivoima – državne uprave, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Zainteresovani mogu da pronađu sve informacije u vezi sa polaganjem ispita, uključujući ispitna pitanja i potrebnu literaturu, na sajtu Ministarstva na linku – http://www.mduls.gov.rs/ispit-za-inspektora.php.

Ovo ministarstvo je novom elektronskom uslugom omogućilo da se prijava ispita, dostava neophodne dokumentacije i uplata troškova sada mogu obaviti i preko portala eUprava, navodi se u saopštenju.