Jug Srbije Lebane

Lebane: Voda nije za piće, pijaća voda u cisternama

Na sednici održanoj 07.02.2017. godine, Opštinski štab za vanredne situacije Lebane, doneo je zaključak:

  • Da će građani Opštine Lebane biti snabdeveni zdravom pijaćom vodom preko cisterni JKP „Vodovod“ Lebane
  • Privremeno će biti pušteno crpilište u Ždeglovu sa dozom hlora od 0,2 mg/l
  • Voda iz Ždeglova NE MOŽE SE KORISTITI ZA PIĆE već samo za sanitarne potrebe.

Usled pucanja cevi prečnika fi 200 magiostralnog cevovoda na mesu zvano „Đelin Do“, u gornjem toku reke Šumanke, koja je u veoma visokom vodostaju, te problemima u skretanju reke, kako bi se prišlo ka cevi u cilju saniranja kvara.

Opštinski štab za vanredne situacije Lebane

Komandant

Zoran Ilić