Društvo Vesti

Licitacija prostora za Roštiljijadu 16. i 18. avgusta

Prva licitacija za poslovni prostor i korišćenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih objekata u vreme 28. Roštiljijade koja traje od 28. avgusta do 3. septembra će se održati u sredu  16.avgusta  u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova. Druga licitacija će se održati nakon dva dana, u petak 18.avgusta  u 17 časova, kažu u TOL .

Pravo učešća na licitaciji imaju registrovane ugostiteljske radnje i preduzeća sa važećom dozvolom za rad postojeće ugostiteljske radnje ili preduzeća. Pre licitacije obavezna je uplata kaucije od 20% od početne cene, kao garant ozbiljnosti, na podračun br. 840-451668-20  /“Depozit po osnovu licitacije za 28. “Roštiljijadu” u Leskovcu / ili na blagajni Turističke organizacije grada Leskovca/. Obrazac za licitaciju sa dokazom o registraciji i uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za licitaciju”  najkasnije  na dan održavanja licitacije u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca u vremenu od 8 do 15 h.

Podizanje cene se ograničava na 10% od početne cene mesta.

Prva licitacija će se održati 16.08.2017. godine u Sali Skupštine Grada Leskovca sa početkom u 17 časova. Druga licitacija će se održati 18.08.2017. godine u 17 časova.

Obaveze plaćanja izlicitiranog iznosa regulišu se ugovorom i to:

  1. 50% u roku od 3 dana od dana održavanja licitacije
  2. 50% najkasnije do 25.08.2017. godine

Upoznavanje sa Planom lokacija i bližim uslovima korišćenja obavezno je pre početka licitacije, odnosno, podnošenja ponuda. Sve informacije mogu se dobiti od 11.08.2017. godine u prostorijama Turističke organizacije grada Leskovca.