Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Medveđa Vesti

Medveđi i Lebanu odobrena bespovratna sredstva za mere populacione politike

Ministarstvo bez porfelja zaduženo za demografiju i populacionu politiku, raspisalo je 21. maja Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini radi realizacije projekata iz oblasti demografije i populacione politike, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa podrške sprovođenju mera populacione politike u Republici Srbiji za tekuću godinu.

Javni poziv je bio otvoren do 14. juna 2018. godine, i na osnovu njega je pristiglo 71 predloga mera odnosno prijava.

Komisija je proveravala ispravnost svih pristiglih predloga mera t.j. prijava, uvidom u prispelu dokumentaciju u roku od 14 dana. Nakon izvršenog detaljnog pregleda svih validnih prijava Komisija je 4. jula 2018. godine utvrdila Predlog odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu Predloga odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave, ministarka Slavica Đukić Dejanović je donela Odluku o odobravanju sredstava za sufinansiranje mere populacione politike jedinica lokalne samouprave.

Na osnovu te odluke opštine Medveđa i Lebane dobile oko 21,5 miliona dinara za mere populacione politike odnosno za usklađivanje rada i roditeljstva, očuvanje i unapređivanje reporduktivnog zdravlja i za rešavanje problema neplodnosti.

Opštini Medveđa odobreno je 9,423.000 miliona dinara od čega ministarstvo učestvuje sa oko 7,4 miliona dinara a ostatak od blizu 1,9 miliona je učešće  opštine Medveđa.

Lebanu je odobreno 11.923.000 miliona dinara, od čega je učešće ministarstva 9,4 miliona a učešće opštine Lebane 2,5 miliona dinara.  

Bespovratna sredstva opredeljena Programom namenjena su za sufinansiranje mera populacione politike od značaja za demografski razvoj jedinica lokalne samouprave sa ciljem poboljšanja demografskih parametara.

Opšti cilj Programa je podrška održivom demografskom razvoju jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, odnosno stacionirano stanovništvo, tj. stanovništvo u kome će sledeće generacije biti iste veličine kao i postojeće.

Sva odobrena, a neutrošena sredstva po ovom programu ili sredstva utrošena suprotno nameni, jedinice lokalne samouprave dužne su da vrate u budžet Republike Srbije, na način propisan zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.