Jablanički okrug Lebane Vesti

Opština Lebane dobila automobil i lap top u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je 11. marta 2019. godine uručila 30 automobila i računara gradovima i opštinama koje imaju formirane mobilne timove za inkluziju Roma, a u cilju podizanja njihovog kapaciteta i adekvatnog funkcionisanja. Vozila Fiat Tipo i računare donirala je Evropska unija u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji realizuje SKGO, a glavni korisnik je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici kazao je da će dodela automobila i računara mobilnim timovima koji se bave inkluzijom Roma omogućiti bolje i lakše ostvarivanje usluga namenjenih romskoj zajednici.

„Te usluge odnose se na socijalnu zaštitu, zdravstvo, zapošljavanje i druge oblasti. A vozila će predstavnicima lokalnih samouprava pružiti priliku da posete i one pripadnike romske zajednice koji žive u veoma udaljenim mestima“, rekao je Fabrici.

On je ukazao da je jedna od osnovnih vrednosti EU socijalna inkluzija, solidarnost, kao i pomoć najugroženijima, a da je romska zajednica među najugroženijim populacijama u Srbiji i zato zaslužuje posebnu pažnju.

„Do sad smo u ovoj oblasti obezbedili 1,4 miliona evra, a u budućnosti planiramo i dodatnih 20 miliona evra“, naveo je Fabrici.

Po njegovim rečima, neke od aktivnosti EU u Srbiji odnose se i na obezbeđivanje bespovratne pomoći nevladinom sektoru koji se bavi romskom zajednicom.

„Kada je reč o ovakvim osetljivim pitanjima, jako je važna koordinacija između vlasti na lokalnom i centralnom nivou jer se politike kreiraju na centralnom nivou, ali se život odvija na lokalnom“, naveo je Fabrici.

On je dodao da su mobilni timovi za inkluziju Roma „novitet u Srbiji“, ali ne i u EU.

Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević rekao je da su Romi deo Srbije i njeni ravnopravni građani.

„Ne treba samo jednom u toku godine da pričamo o problemima romske populacije, već o njima i njihovim problemima treba da se brinemo svakodnevno. Oni zaslužuju da budu građani kao i svi ostali“, ocenio je Đorđević.

Ministar je kazao da je inkluzija Roma osetljivo i dvosmerno pitanje koje, po njegovim rečima, zahteva svesnost pripadnika romske populacije da imaju mogućnost da budu deo šire društvene zajednice, ali i njihovu želju da to postanu.

„Mobilni timovi za inkluziju Roma su pravi primer kako iskustva EU u toj oblasti možemo da prenesemo u Srbiju“, naveo je Đorđević.

Dodao je da je Srbija zemlja u kojoj živi veliki broj nacija, kao i da je ona primer toga kako nacije treba da se ophode jedna prema drugoj.

Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoran Lakićević je naglasio ulogu i značaj mobilnih timova za inkluziju Roma: „Pre nekoliko godina, formirali smo mobilne timove u okviru IPA 2013 Grant Šeme čiji je korisnik Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, na čelu sa potpredsednicom Vlade i ministarkom prof. dr Zoranom Z. Mihajlović.

Mobilni timovi su pružili zajedničku i koordinisanu pomoć i podršku pojedincima i porodicama, ispitali potrebe romske zajednice, promovisali i pomogli uključivanje Roma u društveni život zajednice, predložili aktivnosti za unapređenje položaja Roma, promovisali interkulturalnost i doprineli upoznavanju stanovništva sa romskom zajednicom.

Formiranjem mobilnih timova postignuto je racionalnije korišćenje lokalnih institucionalnih resursa, koordinisan je pristup u pružanju usluga ali ono što je najvažnije, usluge su korisnicima postale brže i veće“ kazao je Lakićević.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić rekao je da je cilj Programa „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ da pripadnici romske populacije postanu deo šireg društva u Srbiji.

On je ocenio da u osnaživanju sveukupnog položaja romske populacije u lokalnim zajednicama u Srbiji veoma važnu ulogu imaju mobilni timovi koji se time bave.

„Na ovaj način ostvarujemo i povezivanje Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Srbiji, koja je doneta na nacionalnom nivou sa lokalnim akcionim planovima za inkluziju Roma“, objasnio je Staničić.

Dodao je da će SKGO nastaviti da bude „važan partner EU u realizovanju aktivnosti čiji je glavni cilj uključivanje romske populacije u društvenu zajednicu“.

 

(Kraj)