Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Srbija Vesti

Predstavnici UNDP-a i Ministarstva zaštite životne sredine posetili Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Danas su Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda posetili predstavnici UNDP-a, GREEN SERBIA, Žarko Petrović i Đorđe Popović i predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine Vladica Božić, u dogovoru sa predsednicom Vlade Republike Srbije Anom Brnabić, koja je prošle nedelje obišla Postrojenje. Razlog posete jeste tehnička podrška Gradu Leskovcu u predstojećem puštanju u rad kompletnog Postrojenja. Na Postrojenju je održan tehnički sastanak sa gradonačelnikom Leskovca Goranom Cvetanovićem i predstavnicima Grada Leskovca, na čelu sa direktorom projekta Majom Milošević Milojić, i krajnjeg korisnika JKP Vodovod Leskovac kako bi se pronašla tehnička rešenja i prevazišle sve prepreke i kako bi se otpočelo sa fazom puštanja u rad.

Gradonačelnik Cvetanović je pozdravio skup i zahvalio se predstavnicima UNDP-a, kao i Ministarstvu zaštite životne sredine koji su pomogli Gradu i istrajali u nameri da se uklone barijere koje su se nalazile na putu do konačnog cilja, zatim se zahvalio i direktorki projekta Maji Milošević Milojić, koja od početka posvećeno i istrajno radi na projektu Upravljanje otpadnim vodama.

Gradonačelnik je istakao da je Leskovac primer dobre prakse, jer se radi o velikom i važnom projektu za naš grad vrednom 26 miliona evra, počev od kolektora koji je finansiralo Ministarstvo sa 464 miliona dinara, preko Linije vode sa 10,4 miliona evra, EU, zatim i Linije mulja, takođe Ministarstvo, sa 497,5 miliona dinara. Pomenuo je i ORIO projekat vredan 8 miliona evra, donaciju Kraljevine Holandije, putem koga će 20 hiljada ekvivalenata u 16 naseljenih mesta dobiti kanalizacionu mrežu.

U isto vreme na Postrojenju je izvršena inspekcija dela mašinske opreme Faze 1 – Linije vode, koja nije bila puštena u rad i koja je do sada bila konzervirana, od strane ovlašćenih servisera iz Austrije u okviru ugovorne obaveze izvođača radova na Liniji mulja, a sve u cilju pripremnih radova za puštanje u rad.