Bujanovac Društvo Medveđa Preševo

PRIJAVI SE U okviru projekta “Naš grad, naše škole” organizuje se interkulturalna razmena đaka u dečjem selu u Trogenu (Švajcarska)

Ove godine u okviru projekta “Naš grad, naše škole” organizuje se “Interkulturalnu razmenu đaka” u periodu od 20.09. do 04.10.2023. u Dečjem selu u Trogenu (Švajcarska). 

Škole koje su odabrane oe godine za učešće su Gimnazija “Skenderbeu” i srednja tehnička škola “Preševo” iz Preševa i srednja tehnička škola “Nikola Tesla” iz Medveđe.

Kriterijumi za odabir učenika/ca su :

• učenici rođeni 2007. i 2008. godine

• jasno obrazložena motivacija u prijavi kao i spremnost da će podeliti znanje koje steknu na razmeni sa svojim vršnjacima nakon povratka u Srbiju ;

•prednost imaju učesnici na radionicama/aktivnostima u okviru projekta “Naš grad, naše škole”.

Više informacija OVDE na srpskom i albanskom jeziku.

Interkulturalna razmena je deo projekta „Naš grad, naše škole“ koji realizuje Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa u saradnji sa Grupom 484, uz podršku dečje fondacije Pestaloci.