Lebane Vesti

Selaković i Bogdanović potpisali ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti vredan 3,3 miliona dinara

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i predsednik opštine Lebane Ivan Bogdanović potpisali su juče ugovor o namenskim transferima u socijalnoj zaštiti vredan 3,3 miliona dinara.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je ove godine za finansiranje usluga socijalne zaštite iz nadležnosti jedinica lokalnih samouprava izvojilo 600 miliona dinara.

Namenski transferi, namenjeni za usluge socijalne zaštite kao što su: pomoć u kući, pratilac deteta, personalni asistent, smeštaj u prihvatilište, savetodavno terapijske usluge, jedan su od mehanizama, koji podstiču razvoj usluga socijalne zaštite, i deo su programa podsticajnih mera Vlade Republike Srbije za ravnomerni regionalni razvoj.