Srbija Vesti

Seminar za visoke rukovodioce u sklopu projekta “Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“

U Novom Pazaru se, u sklopu projekta „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“ i u okviru drugog ciklusa „Gender coaching“ programa, održava trodnevni seminar za visoke rukovodioce u Ministarstvu.

Pored polazne teme seminara, odnosno individualnog razvoja rukovodilaca i izrade rodnih analiza, značajan segment je posvećen sagledavanju položaja žena u Ministarstvu, borbi protiv diskriminacije kao i rodnoj ravnopravnosti.

Imajući u vidu da je u toku obeležavanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, polaznici seminara su se osvrnuli i na ovu vrlo značajnu temu.

Visoki rukovodioci Ministarstva pokazali su veliko interesovanje za ove teme pogotovo što MUP pripada bezbednosnom sektoru, te je time odgovornost prema ženama još veća, i ovo je jedan od pokazatelja odgovornog društva.

Projekat „Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“ sprovodi se u saradnji sa implementacionim partnerom Kancelarijom švedske policije i uz finansijsku podršku Kraljevine Švedske.

 

(Info centar juga/MUP)