Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Lebane Vesti

U Lebanu danas održana druga sednica Skupštine, smenjeni direktori i članovi Upravnih i Nadzornih odbora

U Lebanu je danas održana druga po redu sednica Skupštine a na dnevnom redu našlo se 70 tačaka. Sednici je prisustvovalo 21 odbornik.

Na početku sednice razmatran je Predlog Odluke o usvajanju završnog računa za 2019. godinu a u obrazloženju istog, rukovodilac Odeljenja za finansije Saša Mladenović kazao je, da je završni račun baziran na osnovu izveštaja Državne revizorske kontrole koja nije uočila nijednu nepravilnost raspodele i trošenja buetskog novca u opštini Lebane. Mladenović je kazao da su prihodi i rashodi pokazali da su se sredstva lokalne samouprave trošila namenski i u skladu sa zakonom.

 

Odbornici su na sednici razmotrili i usvojili i Predlog Odluke o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Lebane za 2020. godinu. Mladenović je i kod ove tačke dnevnog reda ponovio stav da se vodi računa o trošenju opštinske kase, a drugi rebalans, kako je rekao proistekao je iz potrebe da se neutrošena i planirana sredstva preraspodele jer je virus kovid 19 onemogućio realizaciju mnogih programa, a sa druge strane javila se potreba da se ona preusmere po prioritetima kao što su osnovno i srednje obrazovanje.

Predsednik opštine Ivan Bogdanović naglasio je da se budžetska sredstva uprkos njihovoj neutrošenosti usled epidemije coronavirusa mogu i moraju preraspodeliti na programe od opšteg interesa.

Na današnjoj sednici SO Lebane razrešen je direktor JKP Vodovod Lebane Miodrag Spasić, a na njegovo mesto za vršioca dužnosti direktora izabran je Miodrag Stojiljković, u Narodnoj biblioteci „Branko Radičević“ dužnost v.d. direktora ubuduće će obavljati Tijana Ristić umesto dosadašnjeg direktora Mihajla Ilića, razrešen je i direktor SRC Lebane Miloš Stojanović, a mesto v.d. direktora u buduće će obavljati Nenad Jović, u JKP „Imovina“ umesto razrešenog direktora Bojana Jovanovića za v.d. direktora izabran je Novica Stojković.

U Centru za socijalni rad za v.d. direktora je postavljen Dragan Cvetković umesto dosadašnje direktorke Dragane Gocić Vukadinović koja je smenjena, kako je kazao predsednik Skupštine Boban Pejić, uz preporuku resornog ministarstva koje je iznelo mišljenje da su učinjeni znatni propusti u radu.

Direktor JKP Veterinarska stanica Vladimir Denić podneo je ostavku a u svom obrazloženju podneo i finansijski izveštaj za vreme njegovog mandata. Denić je kazao da ostavku podnosi zbog jako loših međuljudskih odnosa u stanici i da svoj posao nije mogao da obavlja nakorektan način te da je to glavni razlog podnošenja njegove ostavke. Odbornici lokalnog parlamenta na njegovo mesto postavili Slavišu Mitića.Na sednici je usvojen i Predlog Odluke o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji opštine Lebane, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na mrežu ustanova PU Dečiji vrtić „Dečija radost“ Lebane, odbornici međutim nisu dali saglasnost na Predlog Rešenja na godišnji plan rada za radnu 2020/2021. godinu za PU Dečiji vrtić “Dečija radost” Lebane, kao i na Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o radu PU Dečiji vrtić “Dečija radost” Lebane, ali i na program rada ove ustanove jer kao je rečeno ova ustanova je prekoračila ovlašćenja kod zapošljavanja novih radnika bez saglasnosti lokalne samouprave.Odbornici su se izjasnili i o Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti predsedniku opštine Lebane za potpisivanje Ugovora o održavanju vodovodnih šahti i bunara, sa JKP “Vodovod” Lebane, kao i o Predlogu Odluke o usvajanju finanasijskog izveštaja sa izveštajem revizora za 2019. godinu JKP “Vodovod” Lebane. Posebno važno je i pitanje koje se odnosi na Predlog Odluke o platama, naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u organima opštine Lebane i naknadama odbornika Skupštine opštine Lebane.Pred odbornicima su se našla i usvojena su i rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnih i Nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova,Školskih odbora.

 

Novina u lokalnom parlamentu je i direktan video prenos koji su građani mogli da prate putem kanala televizije 4S i portala Info centar juga, što u prošlom sazivu nije bio slučaj. Repriza sednice Skupštine opštine Lebane biće emitovana u subotu 19. septembra na kanalu televizije 4S sa početkom od 21:15 sati.

 

Info centar juga