Leskovac Vesti

U Vinarcu završena izgradnja dela fekalne kanalizacije

U Vinarcu su radovi na izgradnji dela fekalne kanalizacione mreže privedeni kraju a ukupna dužina ugrađenih cevi je 1 400 metara.

U blizini Vinarca nalazi se naselje Donje Stopanje i otpadne vode oba naselja slivaće se zajedno do lokalnog sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Lokacija ovog postrojenja je planirana na 450 metara nizvodno od leve obale Vinarca.

25.03.2016. 2

„Ovde je već izgrađena primarna fekalna kanalizaciona mreža u dužini od 3000 metara, a ovo je nastavak izgradnje sekundarne mreže. Cilj grada je da stvorimo odgovarajuće komunalne uslove u svim naseljenim mestima zato ćemo i dalje raditi na rešavanju infrastrukturnih problema jer svi stanovnici zaslužuju normalne uslove za život“, rekao je gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović.

25.03.2016. 1

Izvođač radova je „Poslovnost“ Niš, a investitor je „Direkcija za urbanizam i izgradnju“ Leskovac. Radovi su se izvodili na osnovu Rešenja o građevinskoj dozvoli i na osnovu Glavnog projekta za izgradnju fekalne kanalizacione mreže u Vinarcu.

Vrednost ugovora je oko 9.300.000 dinara.