Lebane Vesti

Lebane: Danas tribina u DK "Radan" – "Inkluzija u praksi – primer dobre prakse"

Tribina „Inkluzija u praksi – primer dobre prakse“ koji finansira Fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa Savezom učitelja Republike Srbije i Društvom učitelja Lebane , biće održana u petak 25.03.2016. u Domu kulture „Radan“ sa početkom u 18 časova.
„Uzimajući u obzir činjenicu da u praksi i dalje postoje prepreke za kvalitetno ostvarivanje inkluzivnog obrazovanja, posebno u manjim lokalnim sredinama, kao i potrebu da radi njihovog prevazilaženja plan je da budu budu uključeni svi akteri, nastavnici, vršnjačke grupe, roditelji, članovi interresorne komisije i drugi“, rekla je učiteljica Ljubinka Buba Bogdanović.
Ciljevi projekta čije je postizanje planirano kroz realizaciju tribina su sledeći:
– razmena iskustava i primena dobre inkluzivne prakse,
– razmena iskustava i ideja vršnjačkih grupa,
– razmena iskustava i ideja roditelja učenika,
– podrška nastavnicima, vršnjačkim grupama i roditeljima od strane članova interresornih komisija i
– identifikovanje problema u oblasti inkluzivnog obrazovanja, karakterističnih za određenu lokalnu sredinu, predloga njihovih rešenja i predloga budućih akcija u cilju ostvarivanja kvalitetnog obrazovanja za svako dete i sve to od strane svih aktera  (nastavnika, vršnjačkih grupa, roditelja i članova interresorne komisije).