Vesti

Umesto u sud ili opštinu – svi kod notara

Građani Srbije više neće moći da svoja dokumenta overavaju u opštini ili sudu, već isključivo kod javnog beležnika. Tako će biti svuda, izuzev u gradovima u kojima notari ne postoje, pišu Večernje novosti.

To se odnosi na sve overe dokumenata za upise u škole ili na fakultete, dokumentacije potrebne kod konkurisanja za posao ili za vađenje invalidske penzije. Tu su i overe saglasnosti roditelja za izvođenje deteta iz zemlje, pa potvrde o isplati na osnovu kupoprodaje nepokretnosti, overe punomoćja, ugovora o zakupu, overe prepisa diploma i raznih drugih dokumenata.

Cene overa su, kako kaže Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore, niže nego što su bile kod lokalnih samouprava, ali više nego u sudovima. Primera radi, prosečna overa potpisa kod notara je 360 dinara sa PDV, u velikom broju opština je premašivala 400, dok je u sudovima bila oko 160 dinara.

Prema javnobeležničkom cenovniku, potpis za privatno lice košta 360, a za pravno 1.260 dinara. Overa prve stranice dokumenta je 540, a svake naredne po 360 dinara, s tendencijom da se cene svih strana izjednače.

Strana overe prepisa košta 270 dinara, a izlazak notara na teren (npr. u bolnicu ili zatvor) je 2.700 dinara. Potvrda da je neko lice u životu je 540 dinara.

U isključivoj nadležnosti notara do sada je bio samo promet nepokretnosti. Ostavinske postupke beležnici rade samo onda kada im sud poveri taj posao.