Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Vesti

Visoka poslovna škola strukovnih studija ove godine upisuje 484 studenata

Visoka poslovna škola strukovnih studija će upisati u prvu godinu studija ove godine ukupno 484 studenta od čega 120 budžetskih i 364 samofinansirajućih. Prof. dr Milena Marjanović, direktor škole podvlači da se budući studenti mogu upisati u jedan od pet studijskih programa . Finansije, računovodstvo i bankarstvo sa modulima finansije, bankarstvo i osiguranje, finansije i računovodstvo, gde je predviđeno 88 mesta.

Na programu menadžment biznisa i logistike rezervisano je 66 mesta , a isto toliko i za atraktivni smer poslovna informatika i E biznis. Na studijskom programu turizam i ugostiteljstvo predviđeno je školovanje za 130 studenata, a isto toliko i za sve atraktivniji smer menadžment tehnologije hrane i gastronomija. Visoka poslovna škola strukovnih studija organizovaće i ove godine besplatnu pripremnu nastavu početkom juna meseca. Pravo učešća na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija , kako ističe direktorka prof. dr Milena Marjanović, imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

Kandidat koji konkuriše za upis polaže prijemni ispit koji obuhvata programske sadržaje izučavane u srednjoj školi ili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Strani državljanin može se upisati na prvu godinu studija, pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava. Za upis na prvu godinu studija na studijskim programima iz polja društveno-humanističkih nauka: Finansije i bankarstvo, Menadžment u biznisu i Turizam i ugostiteljstvo, mogu konkurisati svi kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi. Na studijske programe iz polja tehničko-tehnoloških nauka: Menadžment tehnologije hrane i gastronomije i Poslovna informatika i e-biznis, mogu upisati svi kandidati sa trećim ili četvrtim stepenom stručne spreme.

Rangiranje kandidata za upis u prvu godinu studija, obavlja se na osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu i opšteg uspeha u srednjoj školi. Prijemni ispit za studijske programe finansije, bankarstvo i osiguranje, menadžment biznisa i logistike, prijemni ispit se polaže iz dva od četiri sledeća predmeta:

• Osnove ekonomije

• Poslovna ekonomija

• Osnove informatike

• Matematika.

Za studijski program Turizam i ugostiteljstvo prijemni ispit se polaže iz geografije i jednog od četiri sledeća predmeta:

• Osnove ekonomije

• Poslovna ekonomija

• Osnove informatike

• Matematika.

Za studijski program Menadžment tehnologije hrane i gastronomije prijemni ispit se polaže iz jednog od četiri sledeća predmeta:

• Biologija

• Hemija

• Osnove informatike

• Matematika.

Za studijski program Poslovna informatika i e-biznis prijemni ispit se polaže iz jednog od dva sledeća predmeta:

• Matematika

• Osnove informatike.

Ova škola ima plodnu saradnju sa renomiranim ustanovama visokog obrazovanja iz regiona, ali i sveta. Svi studijski programi su akreditovani, a nastava se odvija na osnovu Bolonjske deklaracije. Škola sarađuje i sa privrednim subjektima podvlači Milena Marjanović i dodaje da je posebno ponosna činjenicom da studenti obavljau stručnu praksu , kako u ustanovama lokalne samouprave na osnovu Sporazuma o poslovno tehničkoj saradnji, tako i u brojnim kompanijama. Zahvaljujući Sporazumima o medžunarodno tehnićkoj saradnji studentima je data mnogućnost i da obavljaju strućnu praksu kako u domaćim renomiranim hotelima, tako i u Grčkoj, Španiji, Sloveniji i SAD , a za svoj rad oni dobijaju i odgovarajuću novčanu naknadu.

 

(Info centar juga)