Leskovac Srbija Vesti

Iz gradskog budžeta grada Leskovca isplaćeno 2.835.051,96 dinara za troškove obrazovnih ustanova

Iz budžeta Grada Leskovca danas je na ime tekućih troškova obrazovnih ustanova na teritoriji grada isplaćen iznos od 2.835.051,96 dinara. Od tog iznosa, za redovne troškove osnovnih i srednjih škola isplaćeno je 1.058.842 dinara, dok je za troškove Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ isplaćeno 1.776.209,98 dinara.

Grad Leskovac nastavlja da bez dana kašnjenja izmiruje sve svoje obaveze kako bi sve ustanove, odeljenja Gradske uprave, javna i javno komunalna preduzeća mogli nesmetano da funkcionišu i pružaju usluge iz domena svoje nadležnosti. Stanje na računu na današnji dan je 630 miliona dinara.

 

Uživo