Jablanički okrug Jug Srbije Leskovac Vesti

Leskovac: Pomoć interno raseljenim licima

Grad Leskovac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije aktivno učestvuje u svim programima poboljšanja uslova života ove kategorije. Jedan od takvih programa je i program pomoći u građevinskom materijalu namenjenim porodicama interno raseljenih lica, koja imaju prebivalište odnosno boravište na teritoriji Grada Leskovca.

Pomoć u građevinskom materijalu se dodeljuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata. Ovom prilikom je obezbeđen građevinski materijal za 5 porodica interno raseljenih lica u ukupnoj vrednosti od 2.036.544,00 dinara koja je dobavljaču materijala isplaćena danas. Pojedinačni paketi su u vrednosti od 320.400,00 dinara do 542.568,00 dinara, sa napomenom da su u okviru ovog programa već dodeljena 2 građevinska paketa početkom tekuće godine u ukupnom iznosu od 1.019.184,00 dinara, u pojedinačnim iznosima po porodici od 475.440,00 dinara i 543.744,00 dinara.

Na teritoriji grada Leskovca trenutno boravi oko 5200 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.