Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Srbija Vesti

Ministarka Čomić posetila Jablanički upravni okrug

Ministarka za ljudska i manjinska prava u Vladi Srbije Gordana Čomić, danas je posetila Jablanički upravni okrug, gde je sa načelnikom Milošem Ćirićem, predstavnicima svih šest lokalnih samouprava, civilnog društva, nacionalnih manjina i drugih akterima, razgovarala o oživljavanju Zakona o planskom sistemu i drugim važnim pitanjima, a posebno onim koja se odnose na unapređenje položaja nacionalnih manina.

 

,,Imamo nameru da obiđemo svih 29 okruga i nacionalne savete u njima, a na jesen da vidimo šta je sve urađeno. Cilj nam je da oživimo Zakon o planskom sistemu, odnosno da se na svim nivoima vlasti odluke donose uz učešće svih relevantnih aktera, od nacionalnih saveta, civilnog društva, udruženja građana i drugih relevantnih aktera”, kazala je ministarka Čomić.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić izjavila je da je zadatak ovog Ministartva da oživi zakon o planskom sistemu.
Ona je dodala da je u nekoliko uzastopnih izveštaja Evropske komisije „važna rečenica da Srbija ima dobre propise i zakone ali se zakoni ne primenjuju“:

„Cilj ovog sastanka je da se dogovorimo kako da obrišemo taj drugi deo rečenice i da ona glasi da Srbija ima dobre zakone i da se oni u najvećoj meri primenjuju, a tamo gde se ne primenjuju ljudi imaju plan kako da se to desi“, rekla je ona i podvukla da su dijalog i nada osnovni postulati promena u svim društvenim segmentima.
Jablanički upravni okrug je 25. po redu koji je obišla Gordana Čomić koja je zaključila da u celokupnom procesu društvenog razvoja mora da postoji inicijativa za sve promene, a ona može poteći, kako od institucija, tako i organizacija civilnog društva i pojedinca.

infocentarjug.rs