Društvo Jablanički okrug Jug Srbije Medveđa Sijarinska banja Srbija Vesti

Odbornici Skupštine opštine Medveđa danas položili zakletvu

U Medveđi je danas održana Konstitutivna sednica Skupštine opštine Medveđa, kojom je predsedevao Radomir Radovanović, najstariji odbornik u novom sazivu.

U skladu sa Poslovnikom, na početku rada prozvani su svi kandidati za odbornike, utvrdilo se njihovo prisustvo. Od 25 odbornika, prisutno je bilo 24, pa je konstatovan kvorum.

Predsedavajući je nakon čestitanja kandidatima na izbor za odbornike, pozvao sve da zastupaju interese opštine i građana: „Moramo svi da sve učinimo da naša opština bude bolje mesto za život“. Nakon uvodnog izlaganja, za reč se javio odbronik Dragan Kulić, koji se u ime kandidata SNS-a i svoje lično ime zahvalio svim glasačima, naročito glasačima SNS-a. – „Drago mi je sto ovde imamo i predstavnike Albanske nacionalne manjine jer to daje jasnu sliku našeg stanovništva, to je jedno bogatstvo koje naša opština poseduje i ja od njih očekujem potpuno uključivanje i učešće u radu „, istakao je uz pohvale upućene Opštinskoj izbornoj komisiji i svim učesnicima u izbornom procesu, uz konstataciju da nije bilo ni jednog prigovora u opštini Medveđa.

Kulić je istakao da će, kao većinska, Srpska napredna stranka biti otvorena za saradnju sa svim političkim strankama, grupama građana i pojedincima.

Za reč se javio i gospodin Mosić koji se zahvalio glasačima grupe „Medveđa ima bolje“, koja je na ovim izborima postigla zavidni rezultat.

Gospodin Bajram poželeo je uspeh u radu Skupštine i zahvalio se glasačima Demokratske partije i svim glasačima iz opštine Medveđa.

Nakon uvodnih reči zahvalnosti biračima, zvanično je otvorena sednica sa dnevnim redom:
– Usvajanje izveštaja o radu Opštinske izborne komisije opštine Medveđa
– Predlog rešenja o imenovanju verifikacionog odbora za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za odbornike Skupštine opštine Medveđa i izveštaja Opštinske izborne komisije opštine Medveđa o sprovedenim izborima za izbor odbornika Skupštine opštine Medveđa
– Usvajanje izveštaja verifikacionog odbora
– Predlog odluke o utvrdjivanju mandata odbronika Skupštine opštine Medveđa
– Odbornička pitanja.


Nakon usvajanja Dnevnog reda, prešlo se na 1. tačku.
Predsednik Izborne komisije Ivan Kostić izneo je izveštaj o radu Izborne komisije. Izveštaj je usvojen sa 20 glasova ZA.

Za članove verifikacionog odbora izabrani su: Rade Perović – SNS, Dragoslav Mosić – grupa građana „Medveđa ima bolje“ i Milan Stevanović ispred liste „Ivica Dačić – premijer Srbije“.

Nakon pauze, verifikacioni odbor na osnovu izveštaja Opštinske izborne komisije opštine Medveđa utvrdio da su podaci ispravni, te je predložio da se potvrde mandati svih 25 odbornika. Nakon glasanja jednoglasno je usvojen ovaj izveštaj.

Posle utvrdjivanja mandata odbornici su položili zakletvu.

infocentarjug.rs/radiomedvedja.com