Bojnik Politika Vesti

U Bojniku danas održana dvadeset deveta sednica Skupštine

U Bojniku je danas održana dvadeset deveta sednica Skupštine, na dnevnom redu našlo se dvadeset i pet tačaka. Prva tačka dnevnog reda bila je Odluka o pristupanju izradi statuta opštine Bojnik i imenovanju Komisije za izradu nacrta Statuta. Većinom glasova usvojena je Odluka o izmeni i dopuni srednjeročnog programa uređenja građevinskog zemljišta. Skupštine opštine Bojnik usvojila je i Odluku o izmeni i dopuni programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenja građevinskog zemljišta za 2018 godinu.

Na dvadeset devetoj sednici većinom glasova usvojen je Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2018. godine do 30.09.2018. godine. Ukupni prihodi i primanja računa za izvršenje budžeta opštine Bojnik za ovaj period ostvareni su u ukupnom iznosu od 290.226.676,84 dinara.Izvršenje prihoda i primanja je 51,42% u odnosu na budžetski plan.Ukupni rashodi i izdaci za period od devet meseci realizovani su u ukupnom iznosu od 293.662.320,03 dinara. Izvršenje rashoda i izdataka je 52,03% u odnosu na budžetski plan.

Odbornici su usvojili i Akcioni plan za uključivanja građana u proces donošenja odluke o trošenju sredstava prikupljenih po osnovu poreza na imovinu, zatim Odluke o obezbeđenju javnog osvetljenja, o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima,o pravcu pružanja državnih puteva koji prolaze kroz naselja van teritorije opštine Bojnik,kao i o određivanju naziva ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta i prihvaćeno je Rešenje o imenovanju Komisije za određivanje naziva ulica i trgova.

Na današnjoj sednici donete su odluke o izmenama i dopunama odluka o komunalnom uređenju,komunalnim delatnostima i javnom linijskom prevozu putnika na teritroiji opštine Bojnik. Usvojeni su izveštaji o radu OŠ „Stanimir Veljković Zele“ za period od 01.09.2017. do 31.01.2018. godine i period od 12.02.2018. do 31.08.2018. godine, i Centra za socijalni rad za period od 01.01.2108. do 30.6.2018. godine.

 

(Kraj)